Maabir

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRÜNLERİ

Yenilenebilir Enerji Ürünleri Hakkında

Yenilenebilir enerji, süreklilik arz eden doğal oluşumlardaki enerji akışından elde edilen enerjidir. Tükenebilme sürelerinden daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji türleridir.

Bir başka deyişle yenilenebilir enerjinin esas ögesi doğa olup doğada meydana gelen olaylarla meydana gelen enerjidir. Kaynağının devamlılık arz ettiği de düşünüldüğünde tükenmesi mümkün değildir. Aynı zamanda temiz, alternatif ve diğer enerji kaynakları gibi yoğun güç gerektirmediğinden oldukça yaygın kullanılmaya başlanmıştır.

Gelecek nesilleri de göz önünde bulundurarak birçok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Ürünleri Nelerdir?

Yenilenebilir enerji ürünleri kısaca güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi olarak sınıflandırılmaktadır. Daha fazla çeşidi tabi ki bulunmakla birlikte en yoğun kullanıma sahip olan enerji ürünleri yukarıda sayılan kaynaklardır.

Güneş Enerjisi

Yenilenebilir enerji ürünlerinin başında gelen güneş enerjisi isminden de anlaşılacağı üzere kaynağını Güneş’ten almaktadır. Günlük hayatta farkında olunmasa da birçok ürün bu enerji sayesinde kullanılabilmektedir. Örneğin güneş enerjili diz üstü bilgisayarlar, güneş enerjili çeşme, güneş enerjili araçlar, güneş enerjili şarj aleti, güneş enerjili çadır gibi birçok alanda insan hayatını yöneten bir enerji sistemidir.

Rüzgâr Enerjisi (Türbin Enerjisi)

Yenilenebilir enerji ürünlerinin bir diğer çeşidi Dünya’da yerküre üzerinde gerçekleşen çeşitli coğrafi hava değişimleri etkisiyle meydana gelen enerji çeşididir. Kullanım alanlarına ise yel değirmenleri, yelkenli gemiler ve rüzgâr türbinlerini örnek verilebilir.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji yerin altında bulunan sıcak su, buhar ve ısıdan meydana gelen gazın yeryüzüne ısı olarak yerin derinliklerinden yüzeyine kadar meydana gelen doğal çatlamalar veya sondaj ile ısının taşınmasıdır. Ülkemizde jeopolitik konumdan kaynaklı ciddi yöneliş olan yenilenebilir enerji ürünüdür. Özellikle ülkemizde termal sular bakımından talep fazla olmakla birlikte santrallerin sayısı da günden güne artmaktadır.

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik enerji en temel tabiriyle akan suyun gücünün kullanılarak meydana getirilen yenilenebilir enerji ürünüdür. Mevcut durumu itibarı ile Dünya’da en çok kullanılan enerji ürünüdür. Hidroelektrik santralleri de kendi içinde ikiye ayrılmakta olup barajlı ve nehir tipidir. Baraj tipinin en temel özelliği suyu depolaması iken nehir tipinde akan suyun hareketinden kaynaklı kinetik enerjisi kullanılır. Hidroelektrik enerjisinin en verimli olduğu yerler suyun akışı hızlı olan yüksek yerlerdir.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi diğer tüm yenilenebilir enerji ürünlerinden farklı olmak üzere her türlü bitki, organik atık, ot, yosundan üretilebilmektedir. Fosil yakıtların aksine hava kirliliğini önleyici bir enerji ürünüdür. Son dönemde çeşitli doğa dostu ülkelerde bu enerji türü tercih edilmeye başlanmıştır. Kısa vadede yenilenmesi ve maliyetinin düşük olabilmesi sayesinde bir ülkenin kalkınabilmesine de olanak sağlayan çok önemli bir enerji kaynağıdır.

Enerji ticaret platformu Maabir‘de siz de yeneilenebilir enerji firmalarına, yenilenebilir enerji ürünlerine ve taleplerine ulaşabilir; ihtiyaçlarınıza en uygun yanıtı bulabilirsiniz.