Maabir

Maabir.com Enerji E-Ticaret Platformu olarak yalnızca enerji sektörüne yönelik üretim yapan ya da hizmet sağlayan şirketlerin yeni müşteri bulmaları için çalışıyoruz.

Ve biz kurumsal olarak Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yaygınlaşması için çalışmalar yapıyoruz. En çok güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biyogaz enerjisi üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları başlangıç noktası hidroelektrik santrallerle başladı. Daha sonra rüzgâr, biyogaz, jeotermal ve güneş olarak devam etti.

Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının geldiği noktanın çok iyi okunması gerekli. Artık 10 – 15 yıl öncesi gibi biraz daha gelişsin bakalım, yâda tam ticarimi soruları çoktan geride kaldı.

Ülkemizin geldiği bu nokta da yenilenebilir enerjinin önlenemez yükselişi önemli bir kriter haline geldi.

Bu yazımızda sizler için yenilenebilir enerji adına merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağız.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ne demektir?

Öncelikle bu soruyu şu şekilde açıklayabiliriz. Sürekli devam eden doğal süreçlerle varlığını devam ettirebilen enerji akışından meydana gelen bir enerji türüdür.

Yenilenebilir enerji kaynaktan alınan enerjinin tüketme hızından aynı oranda veya daha fazla üretim sağladığı için bu isimle adlandırılmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak genelleme yapılabilir.

Bu enerji türleri sürekli ve doğal akışlardan meydana gelen temiz bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerjinin kaynağı tamamen doğadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nasıl Elde Edilir?

Yenilenebilir Enerji genellikle aşağıda maddeler halinde sıralanan yöntemler ile elde edilir. Başlıklar halinde açıklayacak olursak;

  • Güneş Enerjisi: Dünya üzerine düşen güneş ışınlarının güneş panelleri vasıtası ile elektrik ve ısı enerjisi elde edilme sisteminin adıdır. Dünya’da yenilenebilir enerjide en fazla etkili olan yöntem güneş enerjisidir. Güneşin sonsuz enerji kaynağından faydalanılarak ortaya çıkar. Güneşin çekirdeğinde bulunan füzyon süresi ile açığa çıkan ışıma enerjisinin etkisi ile enerji üretimi sağlanır. Güneş enerjisinde iki tip üretim sağlanır. Bunlardan birincisi fotovoltaik güneş teknolojisidir. Bu teknolojide fotovoltaik hücre adı verilen malzemeler aracılığı ile güneşten gelen ışınlar hızla elektrik enerjisine dönüştürülür. İkinci tip üretim ısı ile alakalıdır. Güneş panelleri marifeti ile ısı elde edilir. Bu ısınmak için kullanıldığı gibi gerektiğinde elektrik elde etme amacı ile de kullanılabilir.
  • Rüzgâr Enerjisi: Yeryüzünde oluşan farklı basınçlar ve nemden ötürü ısınma ve soğuma olayları gerçekleşir. Bu oluşan olaylardan dolayı çeşitli hava hareketleri oluşur. Bu hava hareketlerine müteakip rüzgâr gücü ortaya çıkar. Ortaya çıkan hava kütlelerinin değişmesi ile oluşan doğa olayına rüzgâr denir. Tamamen harekete dayalı bir enerji üretimi sistemidir. Rüzgâr türbinlerinin hareketi ile elde edilen bir enerji türüdür. Hava hareketleri kinetik enerjiye sahiptir. Bu kinetik enerji türbine hareket verir ve bu şekilde rüzgâr enerjisi elde edilir.
  • Jeotermal Enerjisi: Yer katmanlarının çeşitli noktalarında bulunan ve kendini muhafaza eden ısı ve gaz basıncının yeryüzüne çıkarılması amacı güdülen enerji türüdür. Bu ısı ve gazların içerisinde çeşitli mineraller ve çözeltiler bulunur. Bu mineral ve çözeltiler sayesinde sıcak su, buhar ve gazlar yeryüzüne ulaşır. Ulaşan bu enerji ile jeotermal enerji üretimi sağlanır. Jeotermal enerji genellikle elektrik üretimi, ısı üretimi, termal turizmi ve sağlık amaçlı kullanılmaktadır.
  • Hidrolik Enerjisi: Hidrolik enerji hidroelektrik santraller vasıtası ile akan suyun akış kuvvetinden meydana gelen gücü elektrik enerjisine çevirir. Burada önemli olan husus su kaynağının akış hızıdır. Su kaynağının akış hızı üretecek olan enerjinin gücünü belirler. Türbin kanalına alınan su, türbin pervanelerinin çevrilmesi ile mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.
  • Biyokütle Enerjisi: Orman atıkları, Odun ve odun kömürü, Tarımsal atıkları ve çeşitli bitki türlerinin biyolojik kaynaklar vasıta ile elde edildiği enerji türüdür. Biyokütle bitki ve hayvan bazlı organizmalardan türetilir. Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların gibi çevreyi kirletmez. Tamamen çevre dostu bir enerji türüdür. Kullanım amacı ısınma ve ısı elde etmek içindir. Endüstriyel kısımda ise farklı atık çeşitlerinin yakılması ve farklı işleniş teknikleri ile sıvı ve katı gazlar elde edilmektedir. Üretilen biyokütle yakıtları sayesinde elektrik ve ısı üretimi gerçekleşir.
  • Hidrojen Enerjisi: Öncelikle bahsetmemiz gereken husus hidrojen başlı başına bir enerji veyahut biz gaz türü değildir. Oksijen ile birleşime giderek yandığı zaman ısı oluşturur ve bu sayede oluşan ısı enerji olarak değerlendirilir. Oluşan bu tepkimelerden sonra çevreye herhangi bir zararı söz konusu değildir. Herhangi bir zararlı gaz salınımı yoktur.

Yazımızın sonunda yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları arasındaki farka değinecek olursak. Yenilenebilir enerji temiz ve sürekli enerji kaynağıdır. Doğayı ve çevreyi kirletmez.

Enerji maliyetleri yenilenemez enerjiye göre daha ekonomiktir. Yenilenemez enerji kaynaklarına en belirgin örnek olarak fosil yakıtlardan üretilen enerji türlerini gösterebiliriz.

Fosil yakıttan elde edilen enerjiler çevreye ve doğaya ciddi zararlar vermektedirler. Aynıca yenilenemez enerji kaynakları rezervleri hızla tükenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları sonsuzdur ve hiç bitmezler

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yapılmadı.
  • chat
    Yorum Ekle