Maabir

Türkiye’nin İlk Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Hakkında Bilgiler

Türkiye'nin İlk Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Hakkında Bilgiler

Çevre açısından da önemli bir mesele olan atıkların değerlendirilmesi konusu, teknolojinin gelişimiyle hane çöpleri gibi işlevsiz atıkları bir kalıntı olmaktan çıkıp enerjiye çevrilebilecek bir kaynak olarak ele alınmasının önü açılmıştır. Atık yakma yöntemi atıkların termal enerjiye dönüşümünü özel sistemli katı atık yakma tesisi kurulumlarında yanma işlemiyle gerçekleştirerek sağlar.

İnsanlık tarihinde sanayileşmenin de etkisiyle üretim ve tüketim faaliyetlerinde artışın hızlanması, bu faaliyetlerde kullanılarak amacına ulaşmış ve işlevini yerine getiremeyecek derecede değişim göstermiş kalıntılar atık olarak adlandırılır. Atık yakma ve enerji üretimi yöntemleri çevre kirliliğine karşı bütüncül bir geri dönüşüm gayesiyle işlevsiz materyallere enerji işlevi kazandırır. Konvansiyonel enerji kaynaklarına kıyasla tasarruflu ve çevre dostu bir alternatiftir.

Evsel katı atıklar geri dönüştürülürken enerji üretilebilir:

Mobilyalar, plastik atıklar, kağıt atıklar, cam atıklar, yemek atıkları gibi organik atıklar evsel katı atıklara verilebilecek örneklerdir. Her gün toplanan binlerce ton hane atığı çevreyi kirletmeyen yöntemlerle atıl olarak depolanmak yerine enerji ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılabilir bir yakıt olma özelliğine sahiptir.

Atığı enerjiye çevirmek:

Atıkların özel tesislerde yakılması, atıkları enerjiye çevirmede en yaygın uygulanan yöntemdir. Süreçte ısı işlemine tabii olan çöpler ısı enerjisi oluşturan yakıt işlevi görür. Bu işlem sonrasında ısı çeşitli aşamalardan geçerek elektrik enerjisi üretimi için kullanılır.

Katı atıkların atık tesislerinde enerjiye dönüşümü şu adımlarla gerçekleşir:

 • Atıklar tesiste atık toplanma alanına araçlarla taşınır.
 • Bu atıklar tesisin yanma odalarına koyulur.
 • Atıklar yakılır, ısı ve sıcak gaz meydana gelir.
 • Bir sonraki aşamada ısı ve sıcak gazlar enerji üretim sistemindeki kazanlarda bulunan suyu ısıtır ve buhar meydana gelmesini sağlar.
 • Yüksek basınçlı buharın yardımıyla türbin jeneratörü pervaneleri döndürülür ve jeneratörün elektrik üretmesi sağlanır.
 • Yanma sonucu oluşan gazlar atmosfere salınmadan önce filtrelenir.
 • Atıklardan geriye kalan az miktarda kül atık alanlarında depolanmak üzere toplanır.

atık yakma tesisi

İstanbul Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi

İstanbul’daki üretime başlayan yeni katı atık yakma tesisi:

 • Faaliyete geçtiği tarih itibarıyla Avrupa’nın en büyük atık yakma tesisidir.
 • Kemerburgaz yerleşkesinde kurulmuştur.
 • Çevre dostu olarak inşa edilmiştir.
 • 78 MW/saat kurulu güce sahiptir.
 • Ön işlemsiz, İstanbul’da günlük 20 bin ton civarı oluşan hane atıklarının yaklaşık 3000 tonunu doğaya zarar vermeden işleyebilir.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarının kapsadığı tüm bölge çöplerinin ortalama %15’ini işleyerek depolama alanlarına giden çöplerde azalma imkanı sağlar.
 • Atık depolama alanlarında depolanmayacak atıklar çöplerin bu alanlara nakliye maliyetlerinde azalma sağlayacak, yaklaşık 20 milyon TL tasarruf oluşturma kabiliyetini bölgeye kazandırmıştır.
 • Tesiste yakma işlemi ile ortaya çıkan atık gazlar Avrupa standartlarında arıtıldıktan sonra atmosfere salınır.
 • Tesis faaliyetleri sayesinde 1.4 milyon ton sera gazının atmosfere salınımı engellenmesi hedeflenmektedir.

Yorumlar

mood_bad
 • Henüz yorum yapılmadı.
 • chat
  Yorum Ekle