Maabir

Türkiye’de Elektrik Üretiminde En Çok Hangi Kaynaklar Kullanılıyor?

Türkiye'de Elektrik Üretiminde En Çok Kullanılan Kaynaklar

Türkiye’de elektrik kullanımı, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi günden güne artmakta ve elektrik enerjisi her geçen gün daha da vazgeçilmez bir hal almaktadır. Gündelik hayatın her alanında kullanılan elektrik enerjisi, bu yönüyle diğer tüm enerji kaynaklarından ayrı bir öneme sahiptir. Zira bakıldığı zaman diğer tüm enerji kaynakları, gerekli olduğu durumlarda elektrik enerjisinin üretimi için kullanılabilmektedir. Bu nedenle elektrik enerjisi bir anlamda temel enerji kaynağı haline gelmiştir.

Türkiye’de 2020-2021 yılları arasında üretilen elektrik enerjisinin %29,1’i doğalgazdan, %18,4’ü hidroelektrik enerjisi santrallerinden, %19,5’i ithal kömürden, %14,6’sı Taş Kömürü, Linyit ve Asfaltit’ten, %10’u rüzgâr enerjisinden, %3’ü güneş enerjisinden, %3,4’ü jeotermalden, %1,8’i biyogaz enerjisinden ve %0,1’i fuel-oil ve motorinden elde edilmektedir.

Bununla birlikte 2020 yılının genel tablosunda ilk 5 sırada Hidrolik (31,27), doğalgaz (28,09), yenilenebilir (17,88) (jeotermal, rüzgâr, güneş ve atık ve çöp), linyit (11,06) ve ithal kömür (9,82) yer almaktadır. Görüleceği üzere Türkiye’de elektrik enerjisinin üretiminde doğalgaz ve hidroelektrik enerjisi başı çeken kaynaklardır. Bu kaynaklardan Türkiye’de doğalgaz, hem elektrik üretiminde yoğun kullanılması hem de ısınma amaçlı kullanılması nedeniyle oldukça aktif kullanılan bir enerji kaynağıdır.

elektrik üretimi

Geçmiş yılların bilgilerine bakıldığında; doğalgazdan üretimin yıllar içerisinde azaldığı ve yenilenebilir enerji kaynağı olan hidroelektrik kaynağından üretimin fazlasıyla arttığı görülmektedir.

Bunun en temel sebebi ise gerek dünyada gerekse Türkiye’de gerçekleşen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş çalışmalarıdır. Bu nedenle ithal kömür, doğal gaz ve linyit gibi fosil kaynaklı enerji üretimlerin yüzdeleri ciddi derecede azalmış, hidroelektrik ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim yüzdelerinin artış göstermiştir. Bu da aslında Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusuna önem verdiğini ve dikkat verdiğini göstermektedir.

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi Türkiye için devrim niteliğinde bir hamledir. Zira Türkiye enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke konumundadır. Özellikle doğalgaz ve petrol konusunda neredeyse tamamen ithal mal ve enerji kullanmak zorunda olan Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapması, dışa bağımlılığı azaltmakta ve daha bağımsız politikalar gütmesine yaramaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları, fosil kaynaklara nazaran doğu dostu, çevreye zarar vermeyen ve daha tasarruflu kaynaklardır.

Türkiye de işte bu bahsettiğimiz avantajların farkında bir politika güderek yenilenebilir enerji ile elektrik üretimine tam destek ve teşvik vermektedir. Bu destekler ve teşvikler sonucunda Türkiye’de 1 yıl içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi, önceki yıla göre %20 oranında artış göstermiştir.

Gerek teknolojik gelişmeler gerekse devletin bu konudaki açık desteği sayesinde özellikle hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisi ile üretilen elektrik miktarı yıllar içerisinde katlanarak artmaktadır. Bu nedenle özellikle yeni yatırımcılar artık fosil yakıtlardansa yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yapılmadı.
  • chat
    Yorum Ekle

    Ara