Maabir

Tarımsal Sulamada Enerji Tasarrufu Nasıl Sağlanır?

Tarımsal Sulamada Enerji Tasarrufu Nasıl Sağlanır?

Tarımsal sulama için enerji tasarrufu sağlama ve sulama verimliliğini artırma tarımsal sulama yapılırken fiziksel şartların gözlemlenmesi, sulama sistemlerinin verimliliğinin takibi ve gereken iyileştirmelerin yapılması ile mümkündür. Tam verimli çalışan sulama sistemleri yanlış su kullanımını, bu kullanımın getireceği sistem yükünü ve ileride oluşacak zararları azaltacağından tarımda elektrik maliyeti düşecek, tasarrufun önü açılacaktır. Dikkat edilmesi gereken bileşenler ve alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Pompa

Pompa sistemin enerji yükünün büyük kısmına denk gelen bir tüketime sahiptir.  Tarımsal sulamada elektrik ihtiyacı büyük ölçüde su pompalarının enerji ihtiyacını gidermek üzere oluşur. Verimli çalışmayan veya sisteme uygun olmayan pompaların kullanılması tüm sulama sisteminin verimliliğini etkileyebilir.

Eski pompa kullanımı enerji tüketimini artırabilir, sistemin makine elemanlarının yıpranmış olması dolayısıyla sürtünmenin artması verimliliği yarı yarıyla azaltabilir. Kademeli pompaların kullanımı ve değişken frekanslı sürücüler (VFD) gibi motor kontrolörlerinin kullanılmasıyla pompa görev döngüsünün ayarlanabilir ve çalışma sürelerinin daha verimli hale getirilebilir, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir.

Bütünleşik iklim ve kontrol sistemleri

İklim kontrolü yapabilen bütünleşik bir sulama sistemi tüm sistemin daha verimli çalışmasını sağlayacağı için enerji tasarrufu sağlar. Enerji veriminin artırılması sulama kontrol üniteleri ve iklim kontrol sensör sistemleri kullanımıyla, iklim şartlarının takibi ve bu şartlara uygun sulama yapılabilmesiyle sağlanabilir.

Su kalitesine önem verilmesi

Düşük su kalitesi sulama sistemlerinde tıkanıklığa, aşınmaya bağlı hasarlara sebebiyet verebilir, sistemin düzgün çalışmasını etkileyebilir. İyi su ile sulama yapılması filtreleme ihtiyacını azaltacağı için filtre sistemlerinin elektrik ihtiyacını azaltacaktır.

tarımsal sulama

Sulamanın tarım ürününe uyumlu olması

Eğer sulama oranları ve mahsulün talebi arasında bir dengesizlik olursa su pompalama faaliyetlerinde enerji kayıpları gerçekleşebilir. Düşük oranlarda seyreden sulama, mahsul için su stresi oluşturabilir hem de daha uzun süreli pompa çalışması dolayısıyla elektrik tüketimini artırabilir. Eğer mahsul ihtiyacına göre fazla su uygulaması yapılırsa yine suyu işleyen sistemler gerekmediği halde fazla çalışır dolayısıyla enerji israfı gerçekleşir.

Sulamanın eşit dağılması

Sulama sisteminin optimum basınç ve akış ayarlarında çalışması enerji tasarrufu için önemlidir. Uygun ayarlanmamış basınç akış oranları sulamanın alanlara eşit dağılımını etkileyebilir, su stresi oluşturabilir, mahsul gelişiminde olumsuz etkilere sebep olabilir. Bu durum pompa sistemleri ve sulama araçlarında önlenebilir bir ekstra yük oluşturabilir dolayısıyla sistem verimliliği ve enerji kullanımında olumsuz etkilere sebep olabilir. Damlatıcı, fıskiye ve boru gibi bileşenlere uyumlu ayarlamalarla gerekli bakımların ve iyileştirmelerin yapılması sulama performansına olumlu etki eder, enerji tasarrufu sağlar.

Tarımsal Sulama İçin Elektrik Nasıl Alınır?

Tarımsal sulama uygulamaları için, pompa ve pompa aydınlatması için kullanılmak üzere sağlanan elektrik enerjisi için özel nitelikli “Tarımsal Sulama” tarifesi uygulanır. Bu tip bir tüketim için elektrik dağıtım şirketleri başvuru kanallarına -temin edilmesi gerekli izinler ve özel niteliklibelgeler tamamlanıp ve başvuru dilekçesine eklenerek- başvurulması gereklidir.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yapılmadı.
  • chat
    Yorum Ekle