Maabir

Şantiye Elektriği Nedir?

Şantiye elektriği, bir yapı henüz inşaat halinde iken, ilk elektrik bağlantısı yapılması için, gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapılan başvuru sonucunda, bağlanan elektrik aboneliğine verilen isimdir. Bu abonelik biçimi, mesken aboneliğine göre oldukça pahalı bir fiyata sahip olup, kullanım arttıkça kotaya ulaşılmakta ve kota geçildiğinde fiyatlar misliyle katlanmaktadır.

Bu nedenle, yalnızca yapının tamamlanması sürecinde kullanılması tavsiye edilen şantiye elektriği, kimi zamanlarda yapım aşamasının sona ermesinden sonra da kullanılmaktadır. Bu da binada yaşayan sakinlerin, ortak ve fahiş miktarda bir fiyattan ödeme yapması anlamına gelmektedir. Bu nedenle şantiye elektriği, mümkün olan en kısa sürede mesken aboneliği şeklinde değiştirilerek maliyetten tasarruf sağlanabilmektedir.

Şantiye elektriği, yapıyı üstlenen yahut yapıda oturacak kişiler tarafından başvurusu yapılabilen bir elektrik aboneliğidir. Bu abonelikte amaç, yapı ruhsatı alınana kadar binaya yerleşen bina sakinlerinin yaşamlarını idame ettirmesini ve bu süreçte oluşabilecek aksaklıklardan dolayı bina sakinlerinin elektrikten mahrum kalmamasını sağlamaktır.

 

Şantiye Elektriğini Nasıl Alınır?

Bir yapı için şantiye elektriği aboneliği başlatmak için başvuran kişinin niteliği önem arz etmektedir. Zira gerçek kişi ile tüzel kişilerin şantiye elektriği başvuru prosedürleri farklı işlemekte ve buna göre abonelik başlatılmaktadır. Bu nedenle eğer yapılan başvuru sırasında, başvuruyu yapanın sıfatına bağlı evraklar tamamlanmaz ise; başvuru reddedilmekte ve süreç uzayabilmektedir. Bu husus bina sakinlerinin bir an önce elektrik hizmetine erişebilmeleri için oldukça elzem bir husustur.

Bir gerçek kişi şantiye elektriği başvurusunda bulunurken, şantiye şahıs aboneliği başvurusu yapmalıdır. Bu başvuruda gerçek kişinin tapu, yapı ruhsatı fotokopisi, yapıya ait proje, ikamet kağıdı aslı, kimlik fotokopisi, sayaç seri numarası, en yakın komşu şantiye abonelik numarası ve ED50 kodlu aplikasyon krokisi ile birlikte kuruma gelerek başvurusunu yapması gerekmektedir. Bu başvuru sonrasında, en kısa sürede inceleme gerçekleştirilmekte ve bu inceleme sonucunda şantiye elektriği aboneliği bağlanmaktadır.

Diğer şantiye aboneliği olan şirket şantiye aboneliği ise, şahıs şantiye aboneliğinden farklı bir ilerleyişe sahiptir. Şirket şantiye aboneliğinde başvuru yaparken yapı ruhsat fotokopisi, tapu fotokopisi, YAPI (avam) projesi, vergi levhasının bir kopyası, yetkili kişinin ikametgâh kâğıdı aslı, yetkili kişinin kimlik fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, ticari sicil gazetesi aslı veya noter tasdikli bir örneği, elektrik sayaç faturası, sayaç ait numara, marka ve model gibi bilgiler, en yakın komşu şantiye abone numarası ve son olarak ED50 kodlu aplikasyon krokisi ile birlikte yine kuruma müracaat ederek başvurular gerçekleştirilmektedir. Bu başvuru sonucunda, daha detaylı bir inceleme yapılmakta, şirket yetkilisi ile şirket arasında bulunan ilişki irdelenmekte ve ancak bunlardan sonra onaylanarak şantiye şirket aboneliği başlatılmaktadır.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yapılmadı.
  • chat
    Yorum Ekle

    Ara