Maabir

RÜZGAR ENERJİSİ ÜRÜNLERİ

Rüzgar Enerjisi Ürünleri Hakkında

Gelişmekte olan dünyamızda ve ülkemizde ihtiyaçlar doğrultusunda artan bir enerji arayışı vardır. Enerji ihtiyacını karşılamada yararlanılan hidroelektrik santrallerinin su kaynaklarına zarar vermesi, termik ve nükleer santrallerin çevre için taşıdığı tehlikelerin artması, rüzgâr enerjisine ve rüzgar enerjisi ürünlerine olan talebi arttırmıştır.

Rüzgâr enerjisi asla tükenmeyen, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Rüzgâr enerji santralleri doğru bir bölgeye kurulduğu takdirde çevreye her hangi bir zarar vermez. Herhangi bir zararının olmamasının yanı sıra ekosistem için faydalı bir yöntemdir. Temiz bir yenilenebilir enerji kaynağıdır ve hava kirliliğini minimuma indirir.

Asla tükenmeyecek bir enerji kaynağıdır. Eğer koşullara bağlı olarak santral kaldırılmak istenirse, hurda bedeli söküm masraflarını karşılar ve zarar etmeden santral kaldırılır. Kaldırılan bu santralin alanı rehabilite edilerek bütün faaliyetlere elverişli olur. Kesinlikle araziye zarar vermez.

Rüzgârın bol olduğu bölgelerde rüzgâr enerji tribünleri kurulur. Rüzgâr türbinleri, elektrik enerjisi üretimine ancak belirli bir rüzgâr hızında başlayabilmektedir. Buna başlangıç rüzgâr hızı denir. Rüzgar türbini, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren bir sistemdir. Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur.

Türkiye’nin yıllık rüzgâr enerjisi potansiyeline bakıldığında daha çok 100-500 W/m2 olduğu görülmektedir. En yüksek rüzgâr enerjisine sahip bölgeler ise Ege, Akdeniz gibi kıyı kesimleridir. 2017 yılı itibariyle Türkiye’de 155 tane lisanslı, 39 tane lisanssız rüzgâr enerjisi santrali bulunmaktadır.

Günümüzde rüzgâr enerjisi santrallerinin kullanım alanları şu şekildedir: Su depolama, tahıl öğütme, soğutma, bahçe aydınlatmaları, şarj ve batarya sistemleri, su depolama alanları, lojistik. Rüzgâr enerjisi pek çok alanda faaliyet ve kullanılabilirlik gösterdiği için rüzgâr enerjisi ürünlerine olan ihtiyaç da oldukça fazladır.

Rüzgâr enerjisi ürünleri için olan talep artışı bu anlamda çalışan firmaların da çoğalmasını sağlamıştır. Rüzgâr enerjisi ürünlerini üreten firmalar ve alıcı arasında satış ve süregelen diğer aşamalarda sorun yaşamamak adına güvenli bir bağ oluşmalıdır.

Dünyanın ilk enerji ticaret platformu Maabir, rüzgâr enerjisi ürünlerine ihtiyaç duyan kişilerin gerekli güven ortamını oluşturarak bu alanda çalışan firmalara kolaylıkla ulaşmalarını sağlamaktadır.

Maabir, enerji alanında çalışan firmalara ihtiyaç duyulduğu ve talep edildiği takdirde gelişmiş kadrosuyla eğitimler de vermektedir.
Enerji sektöründe rüzgâr enerjisi ürünleri üreten firmanız için başvurabileceğiniz en güvenilir platform, Maabir’dir.

Maabir üyeliği hakkında detaylı bilgi ve destek almak için e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.