Maabir

RÜZGAR ENERJİSİ TALEPLERİ

Rüzgâr Enerjisi Talepleri Hakkında

Dünyada ve ülkemizdeki yaşam kalitesi ile nüfus ve ekonomik yapılanma sürekli bir değişim halindedir. Bu değişimin getirisi olarak elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre rüzgâr enerjisi, dünyanın tüm elektrik talebini karşılayacak kapasiteye sahiptir ve enerji sistemleri için bir “oyun değiştirici” olarak belirlenmiştir.

Elektrik enerjisi elde etmek için termik santrallerde fosil kaynaklar kullanılırken son dönem yenilenebilir kaynakları da üretimde belirgin oranlarda yer almaya başlamıştır.

Elektrik enerjisi en kolay kurulum ve daha az maliyetle rüzgâr enerjisinden sağlanmaktadır. Rüzgârın istikrarlı olduğu bölgelerde sıklıkla rüzgâr enerji santralleri kurulmaktadır. Rüzgâr enerji santrallerinin kurulum aşaması kolay ve maliyet açısından diğer enerji kaynaklarına oranla daha caziptir.
Santrallerin kurulması ve yapım aşaması göz önünde bulundurulduğunda ekonomik bir seçenek olduğu görülmektedir Ü

Ülkemizde elektrik enerjisi talebi kriz yılları hariç hızlı bir artış göstermiştir. Elektrik enerjisine duyulan ihtiyacın artması doğru orantılı bir şekilde rüzgâr enerjisi taleplerini de arttırmıştır. Rüzgâr enerjisi talebinin artmasında, ülkemizde gerçekleşen enerji piyasası düzenlemeleriyle birlikte rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulmasıyla elde edilecek elektrik enerjisi satışının kârlı bir yatırım fikri olması, fosil yakıt kaynaklarının sonlu olmasına bağlı olan maliyetlerin yükselmesi gibi ekonomik düşünceler yol açmıştır.

Geniş bir çalışma alanı olan rüzgâr enerjisi firmaları rüzgâr enerjisi taleplerini karşılamaktadır. Bu taleplerinin karşılandığı projelerde kişiler doğru, güvenilir ve işinde uzmanlaşmış insanlarla çalışmak istemektedir.

Rüzgâr enerjisi talebinde bulunan ve rüzgâr enerji talebini karşılayan firma için iş hukukuna ve iş ahlakına uygun projeler yürütmek iki taraf için de en sağlıklı seçenektir. Enerji ticaret platformu Maabir olarak biz bu aşamada iki tarafın da taleplerini karşılayabilmek ve güvenilir bir iş ortamı sağlayabilmek adına yıllardır çalışmaktayız.

Enerji üretimi alanında çalıştığımız gibi enerjilerin depolama alanları ve taleplerin karşılanması konusunda da firmalara hizmet sunmaktayız. İhtiyaç duyulduğu takdirde ve talep edildiğinde alanında uzmanlaşmış mühendislerimizden eğitimler de alabilirsiniz.

Siz de yılların tecrübesine sahip Maabir ile çalışarak pazar payınızı, alım-satım gücünüzü geliştirebilirsiniz.

Daha kapsamlı bilgi almak için e-posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.