Maabir

Yeryüzünde oluşan farklı basınçlar ve nemden ötürü ısınma ve soğuma olayları gerçekleşir. Bu oluşan olaylardan dolayı çeşitli hava hareketleri oluşur. Bu hava hareketlerine müteakip rüzgâr gücü ortaya çıkar. Ortaya çıkan hava kütlelerinin değişmesi ile oluşan doğa olayına rüzgâr denir. Tamamen harekete dayalı bir enerji üretimi sistemidir.

Kısaca rüzgar enerjisi, rüzgârın türbinleri harekete geçirmesi ile oluşan kinetik enerjinin elektrik üretimine çevrilmesidir. Ülkemizde kurulan ilk Rüzgâr santrali 1998 yılında İzmir Çeşme’de faaliyete geçmiştir.

Ülkemiz, kurulu rüzgâr gücü bakımında 2019 yılı verileri esas alındığında Avrupa’da beşinci, Dünyada ise on beşinci sırada yer almaktadır.

Bu yazımızda rüzgâr enerjisi ile ilgili merak edilen soruları cevaplamaya çalışacağız.

Rüzgar Enerjisi Nasıl Elde Edilir?

Rüzgâr enerjisi, rüzgârın oluşturduğu kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye ardından ise elektrik enerjisine çevrilmesi olarak tanımlanabilir.

Konu ile ilgili daha fazla detaya girmeden önce Rüzgâr santrali nedir? Nasıl çalışır? Hangi parçalardan oluşur? gibi sorulara cevap vermemiz gerekir.

Bir rüzgar santrali ana olarak şu bölümlerden meydana gelir.

 • Ana Kule
 • Jeneratör
 • Dişli kutusu
 • Elektronik elemanlar
 • Pervanedir.

Rüzgar enerjisi santrali için arazi seçimi nasıl yapılır sorusuna ise Maabir Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek yanıt veriyor:

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Nasıl Yapılır?

Rüzgârın marifeti ile oluşan mekanik enerji rotorda elde edilir. Pervanelerin dönme hareketi sonucu oluşan mekanik enerji jeneratör kısmına aktarılır.

Jeneratöre iletilen enerji elektrik enerjisine dönüşür ve aküler vasıtası ile depolanması veya direkt kullanıma sunulması sağlanır.

Rüzgâr türbinleri ana çeşit olarak iki sınıfta değerlendirilir.

Bunlar; Yatay eksenli rüzgâr türbinleri ve Dikey eksenli rüzgâr türbinleri olarak sıfatlandırılır.

Değişik türde rüzgâr türbinleri de bulunmaktadır.

Bunlar: Tek kanatlı rüzgâr türbinleri, Çift kanatlı rüzgâr türbinleri, Üç kanatlı rüzgâr türbinleri ve Çok kanatlı rüzgâr türbinleri olarak adlandırılmaktadır. Dünyada genel manada kabul gören tür ise üç kanatlı rüzgâr türbinidir.

Rüzgar türbinlerinin iç kısımları ise daha detaylı bir mühendisliğe sahiptir. Bu içyapının içerisinde bulanan parça ve ekipmanlar aşağıdaki gibidir.

 • Makina Bölümü
 • Pervane Kanatları
 • Göbek
 • Düşük Hız Mili
 • Dişli Kutusu (Vites)
 • Yüksek Hız Mili (Mekanik Frenli)
 • Elektrik Üretici (Jeneratör)
 • Elektronik Kontrol Bölümü
 • Hidrolik Sistemler
 • Soğutma Ünitesi
 • Kule
 • Eğim Mekanizması
 • Yelkovan ve Anemometre

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları

 • Yerleşim birimlerinin elektrik tüketimini sağlanması
 • Enerji nakit hattının bulunmadığı noktalarda elektrik ihtiyacının karşılanması
 • Mobil kullanım alanlarında enerji sağlanması
 • Su ve sondaj çalışmalarında enerjinin sağlanması
 • Kamuya açık olan park, mesire yeri vs. gibi yerlerin lamba ve aydınlatma ihtiyacının karşılanması
 • Küçük enerji kullanımı olan yerlerin akülerinin şarj edilmesi

Rüzgar Enerjisinin Avantajları

 • Öncelikle temiz bir enerji kaynağıdır. Doğa ve insan sağlığına olumsuz etkileri görülmez.
 • Sürekliliği olduğu için tükenme ihtimali yoktur.
 • Radyasyon ve sera gazı yaymazlar.
 • Kurulumu kısa sürede tamamlanabilir.
 • Bakım ve işletme maliyetleri ekonomiktir. Ayrıca Yakıt maliyeti yoktur. Hammaddeye ihtiyaç duymazlar.

Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları

 • Rüzgar enerjisinin diğer enerji dallarına göre verimi düşüktür.
 • Rüzgarın yoğun olduğu yerler yerleşim yerlerine çok uzak mesafede olduğu için enerji nakli konusunda güçlükler yaşanabilir.
 • Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre yatırım maliyeti yüksektir.
 • Rüzgar yılın her günü aynı kuvvette olmadığı için standart bir enerji üretimi söz konusu değildir. Yılın belli periyotlarında üretilen enerjide dalgalanma görülür.
 • Santralin yakınında çalışma hızından dolayı gürültü kirliliği yaşanabilir.
 • Yakın çevrede bulunan sinyalizasyon şebekeleri olumsuz etkilenebilir.

Peki kimler rüzgar enerjisi santrali kurabilir? Bu sorunun yanıtını ise aşağıdaki videoda bulabilirsiniz:

Yorumlar

mood_bad
 • Henüz yorum yapılmadı.
 • chat
  Yorum Ekle