Maabir

Jeotermal Nedir, Jeotermal Enerji Ne İçin Kullanılır?

Yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısı enerjisinin akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhara jeotermal kaynak denilmektedir.

Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir birincil enerji kaynağıdır. İçinde su bulunmayan sıcak kuru kayalar da jeotermal enerji kaynağıdır.

Jeotermal enerji, yerkabuğunun derinliklerinde bulunan ısı kaynağı, henüz soğumasını tamamlamamış bir magma kütlesi veya genç bir volkanizma ile ilgilidir. Yüzeyden kırık ve çatlaklar aracılığı ile süzülen meteorik kökenli sular, değişik derinliklerde yer alan ve geçirimsiz örtü kayalarla kontrol edilmiş olan gözenekli veya ikincil geçirimli rezervuar kayalarda birikir. Biriken sular, ısı kaynağı tarafından ısıtılır ve mineral içeriği bakımından zenginleşir. Yerkabuğunun derinliklerinde ısınan sular, kırık ve çatlak sistemlerin oluşturduğu yollarla yeryüzüne ulaştıklarında, sıcak su kaynakları olarak belirginleşirler.

Jeotermal enerjinin kaynağı su, buhar, sıcak kayalar ve yeryüzüne yakın katmanlardaki magma olarak görülebilir. Isı kaynağının aşırı derecede ısıttığı akışkan, normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içermektedir. Jeotermal enerji, fosil yakıtlara alternatif enerji kaynakları arasında en önemlisi durumundadır.

Yağmur, kar, deniz ve magma sularının yer altındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç kütlelerini besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervleri, yer altı ve reenjeksiyon koşulları devam ettiği müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar. Kısa süreli atmosfer koşullarından etkilenmezler. Reenjeksiyon, jeotermal rezervuarlardan yapılan sondajlı üretimlerde jeotermal akışkanın çevreye atılmaması ve rezervuarı beslemesi bakımından, işlevi tamamlandıktan sonra tekrar yer altına gönderilmesi işlemidir.

Jeotermal Enerji Nasıl Üretilir?

Temel prensip bakımından ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan bir enerji çeşididir. Isı ve basınçla yer yüzüne doğru hareket eden su, buhar ve kuru buharı elektrik enerjisine dönüştürerek bir çok alanda yararlanılmasını sağlayan sistemlerdir.

3 farklı jeotemal güç santral tipi vardır. Bunlar kuru buhar, flaş ve binary tipi santrallerdir.

Kuru buhar, eski tip bir jeotermal teknolojidir ve buharı yerin derinliklerinden yüzeye çıkartıp doğrudan türbin-jeneratör sistemiyle elektrik üretimini gerçekleştirir.

Flaş sistemi ise derinlerdeki sıcak ve yüksek basınçlı suyu, soğuk ve düşük basınçlı su haline getirir. Bu işlem sırasında oluşan buhar da türbini döndürerek elektrik üretimi sağlanır.

Binary sisteminde ise sıcak su, kaynama noktası daha düşük ikincil bir akışkanı buhar haline getiriyor ve bu buhar da elektrik üretimini sağlıyor. Gelecekte birçok jeotermal santrali binary sistemini kullanacak.

jeotermal enerji nasıl çıkarılır

Jeotermal Enerji Nerelerde Kullanılır?

Jeotermal enerji başlıca yedi farklı amaçta kullanılabilmektedir. Bunlar:

 • Elektrik Enerjisi Üretimi: 130°C ve üzeri sıcaklıklarda ekonomik olarak yapılabilir.
 • İklimlendirme (Isıtma, Soğutma): Bina, Şehir, Seracılık vb.
 • Endüstriyel amaçlı kullanım: Isıtma, kurutma, pişirme vb.
 • Kimyasal madde eldesi: Kuru buz üretimi (CO2), Li, Çeşitli tuzlar, H2, Ağırsu, Borik Asit, Amonyum bikarbonat eldesi ve Gübre vb.
 • Kaplıca amaçlı kullanım (Termal Turizm): 36- 45°C arası balneolojide ideal sıcaklık
 • Kültür balıkçılığı
 • Mineralli su olarak kullanımı
 • Entegre Kullanım: Yukarıdaki yararlanmaların fiziksel ve kimyasal özelliklere göre (elektrik eldesi, ısıtma– soğutma, endüstride yararlanma, kimyasal madde eldesi CO2, sera, kaplıca vs.) birlikte yararlanılmasına entegre uygulamalar adı verilmektedir. Enerji verimliliği açısından en uygun kullanım şekli enerjinin entegre kullanımıdır.

Jeotermal Enerjinin Avantajları

Jeotermal enerjinin başlıca sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır
 • Sıfıra yakın emisyona sebep olması nedeniyle konutlarda, tarımda, endüstride, sera ısıtması gibi ısıl uygulamalarda kullanılabilmektedir.
 • Rüzgâr, yağmur veya güneş gibi meteorolojik olaylardan etkilenmez.
 • Jeotermal enerjinin elde edilmesi ucuz ve güvenlidir. Ayrıca diğer enerji kaynaklarının üretiminin aksine daha az tesis alanına ihtiyaç duyulur.
 • Mazot, kömür ve odun nakliyesi gibi sorunlara neden olmaz.
 • Üretimi sırasında herhangi bir fosil yakıt tüketimine neden olmaz.

Jeotermal Enerjinin Dezavantajları

Her ne kadar jeotermal enerjinin bir çok avantajı olsa da, dezavantajları da göz ardı edilemez. Jeotermal enerjinin bazı dezavantajları şunlardır:

 • Düşük miktarlarda hidrojen sülfür salınımı
 • Az miktarda toksik materyal içeren jeotermal akışkanların kontrolü
 • Jeotermal kaynaklara sahip bölgelerin zamanla verimliliğini yitirmesi

Yukarıda belirtilen dezavantajların yanı sıra, jeotermal enerjinin yer yüzünün derinliklerinden elde edildiği düşünüldüğünde, borularda oluşan enerji kayıpları da bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir

Yenilenebilir enerji kaynaklarından, ürünlerinden ve birçok enerji türü hakkında bilgi almak, enerji ile ilgili bilinmeyenlere ulaşmak ve ülkemizin önde gelen enerji şirketlerinin hizmetlerine ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar

mood_bad
 • Henüz yorum yapılmadı.
 • chat
  Yorum Ekle

  Ara