Maabir

JEOTERMAL ENERJİ ÜRÜNLERİ

Jeotermal Enerji Ürünleri Hakkında

Yerin derinliklerinden yeryüzüne kadar uzanan çatlaklardan faydalanarak ya da daha yaygın bir yöntem olan sondaj ile jeotermal enerjiye ulaşılabilmektedir. 

Jeotermal enerji ürünlerinin asıl önemi, çevre kirliliğini önlemek amacıyla yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımını azaltmaya sağladığı faydadır. Keza jeotermal enerji; kömür, gaz, petrol ve diğer fosil yakıtlar gibi bir yakılma işlemi yapılmadan elde edilmektedir.

Aynı zamanda maliyeti bakımından değerlendirildiğinde diğer yenilenemeyen enerji kaynaklarına kıyasla oldukça az maliyetlidir. Mevcut koşullarda enerji üretimi açısından bu durum oldukça önemlidir.

Jeotermal Enerji Ürünlerinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Jeotermal enerji ürünleri kullanımı aslında insanlık tarihinde oldukça eskiye dayanmakla birlikte çanak, çömlek, cam yapımından günümüze kadar önemi artarak devam etmektedir.

Dünyada jeotermal kuşaklar olarak adlandırılan alanlar bulunmaktadır. Örneklendirmek gerekirse; jeotermal enerji olarak ilk enerji santrali İtalya’da üretilmiştir. Bu santrallerin çalışma sistemi termik santrallerine oldukça benzemektedir.

Günümüzde de en çok üretim yapan ülke ise Amerika’dır. Ülkemizde jeotermal enerji ürünlerine baktığımızda birçok jeotermal enerji firmasında elektrik üretimi, Ege ve Akdeniz bölgelerinde özellikle sera ısıtma- soğutma, konut ısıtma, sağlık ve turizm faaliyeti olarak termal kaplıcalar, mineral içme suyunun üretimi, kurutma işlemleri, balık çiftliği, yüzme havuzu gibi birçok farklı alanda yaygın kullanımı mevcuttur.

Örneğin birçok kişinin evinde kullanmış olduğu merkezi ısıtma sistemi jeotermal enerji ile yürütülmektedir. Ülkemiz gerek jeolojik gerekse coğrafi konumu nedeniyle oldukça aktif hatlar üzerinde bulunduğundan jeotermal enerji kullanımı oldukça fazla olup Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Ancak bu verimlilik henüz yeterince faaliyete geçirilmemiştir. Ülkemizde asıl yoğunluğu Ege ve Güney Marmara bölgelerinde olmak üzere 54 tane jeotermal enerji santrali bulunmaktadır. Jeotermal enerji ile ilgili araştırmalar 1962’den beri MTA (Maden Tetkik ve Arama) tarafından takip edilmektedir. Gelecek dönemlerde temiz üretimi, maliyeti ve yenilenebilir özelliği dikkate alındığında kullanımı daha da artarak devam edecektir.

Böylece verimliliği artırmak adına fiyat açısından da bir düşüş beklenmektedir. Henüz jeotermal enerji ile ilgili işletilmesi, düzenlenmesi, çıkarılmasına dair bir yasa düzenlenmemiştir.

Jeotermal enerjinin yanı sıra diğer enerji türleri, enerji firmaları ve enerji talepleri hakkında detaylı bilgi edinmek için dünyanın ilk enerji ticaret platformu Maabir‘e üye olabilirsiniz.

Ara