Maabir

JEOTERMAL ENERJİ FİRMALARI

Jeotermal Enerji Firmaları Hakkında

Dünyada petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıt rezervlerinin hızlı bir şekilde tükenmesi, nüfusun artması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmıştır.

Doğal yollardan devamlı ve tekrar edilerek ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerji, yenilenebilir enerji olarak tanımlanmaktadır. Önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji; günümüzde elektrik üretimi, ısıtma ve kurutma gibi çeşitli proseslerde kullanılmaktadır.

Jeotermal kaynak, yerkürenin çeşitli derinliklerinde birikmiş halde bulunan ısının oluşturmuş olduğu, sıcaklık değerleri devamlı olarak bölgedeki atmosferik ortalama sıcaklık değerinin üzerinde olan ve çevresindeki normal yerüstü ve yeraltı sularına göre daha fazla çeşitli mineral, tuz ve gaz ihtiva edebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanmaktadır. Jeotermal enerji ise bu kaynaklardan elde edilen dolaylı veya doğrudan her türlü yararlanmayı kapsamaktadır.

Jeotermal enerji arama çalışmalarına hız verilmiş ve sondajlı jeotermal enerji aramaları 2.000 m seviyelerinden 28.000 m seviyelerine çıkarılmıştır. 2005 yılından itibaren mevcut kaynakların geliştirilmesi ve yeni kaynak alanlarının aranması çalışmalarına ağırlık verilmesi nedeniyle 2004 sonu itibari ile 3.100 Mw olan kullanılabilir ısı kapasitesi, 2008 yılında, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve özel sektörün de jeotermal arama, geliştirme ve yatırım çalışmaları ile birlikte ülkemizdeki toplam jeotermal ısı kapasitesi (görünür ısı miktarı) 35.500 Mw’a ulaşmıştır.

Türkiye’nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli 31500 Mw elektrik üretimi için olan potansiyel 2000 Mw olarak tahmin edilmektedir.
Türkiye tektonik hareketlerin yoğun olduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Ülkemizin her tarafında yayılmış, doğal çıkış şeklinde ve değişik sıcaklıklarda birçok jeotermal kaynak mevcuttur.

Bu sebepten ötürü jeotermal enerji, ülkemiz için önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji firmaları, ülkemizde sayıca fazla olan jeotermal yataklarına enerji sistemlerinin kurulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Jeotermal enerji firmaları, ülkemize her bakımdan katkısı bulunan jeotermal enerji sistemlerinin kurulmasında ve proje aşamasında dış ticaret uzmanlarımız, enerji sistemleri mühendislerimiz, elektrik elektronik mühendislerimiz gibi alanında uzman kişilerden oluşan ekiple birlikte büyük bir görev üstlenmektedir.

Enerji ticaret platformu Maabir bünyesinde ülkemizin dış ticaret hacmini artıran global firmalar bulunduğu gibi ulusal firmalar ile de pek çok çalışmaya imza atmış bulunuyoruz.

Enerji sektörüne yeni giriş yapacak firmaların almaları gereken çeşitli izinler ve alınması gereken eğitimler gibi firmaların ihtiyacı olan konularda Maabir çatısı altında hizmet sunmaktayız.

Potansiyel müşterilerine kısa sürede ulaşmak isteyen jeotermal enerji firmaları, bu noktada var olan tek enerji platformu Maabir ile işlerini büyüterek devam etmektedirler. Siz de Maabir üyesi olarak potansiyel müşterilerinizden talep alabilir, kolaylıkla müşteri bulabilirsiniz.
Detaylı bilgi için telefon veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.