Isı Nedir? Isı ve Sıcaklık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Isı nedir? Isı, çoğunlukla sıcaklık kavramı ile karıştırılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Isı, sıcaklıkları farklı olan iki madde arasında gerçekleşen enerji aktarım sürecine verilen isimdir. Yani ısı bir enerji, daha da doğrusu bir enerjinin aktarılması sürecidir. Isı doğrudan ölçülememekle beraber kalorimetre kabı ile yapılan ölçümlerle hesaplanabilmektedir. Isı, farklı sıcaklıklara sahip olan iki madde arasında alınıp verilen enerjidir. Bu nedenle eğer iki maddenin sıcaklıkları tamamen aynı ise burada ısı aktarımından bahsedilmesi mümkün değildir.

Isı, bir enerji ya da enerji aktarımı olarak joule (j) birimi ile gösterilmektedir. Ancak başkaca ısı birimleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni kalori (cal)’dir. 1 kalori, 4.18 joule birime tekabül etmektedir. Isı türetilmiş bir büyüklük ve skalerdir. Isının ifade edildiği simge ise Q simgesidir.

Isı akışı, sıcak bir cismin taneciklerinin soğuk bir cismin taneciklerine temas ettiklerinde enerjilerinin bir kısmını karşısındaki soğuk taneciklere aktarması şeklinde olmaktadır. Böyle bir aktarım olması durumunda sıcak cismin taneciklerinde sıcaklık düşüşü, soğuk cismin taneciklerinde ise sıcaklık artışı görülmektedir.

Bu düşüş ve artış iki tarafın sıcaklıkları eşit olana kadar devam ettikten sonra son bulmaktadır. Örneğin bir sıcak su torbası soğuk bir yüzeyle buluşturulduğunda hem soğuk yüzeyin sıcaklığının arttığı hem de torbanın sıcaklığının düştüğü görülebilmektedir. İşte bu sıcaklık düşüş ve artışına verilen isim ısı aktarımıdır.

Isı ile Sıcaklık Arasındaki Fark Nedir?

Isı ile sıcaklık oldukça fazla karıştırılan iki apayrı kavramdır. Yukarıda da bahsedildiği üzere ısı bir enerji ve enerji aktarım biçimiyken sıcaklık, maddelerin atomlarının ortalama hareket ya da diğer adıyla kinetik enerjisini ifade eden değerdir. Daha da detaylandırmak gerekirse, sıcaklık bir cismin sıcaklık veya soğukluğunun belirtildiği ölçü birimidir.

Termometre ile ölçülen sıcaklık, maddelerin taneciklerinin sahip oldukları hareket enerjisini de belirtmektedir. Bir maddenin taneciklerinin sıcaklığının yüksek olması taneciklerin hareket enerjilerinin büyük olduğu, taneciklerinin sıcaklığının düşük olması taneciklerin hareket enerjilerinin daha küçük olduğu anlamına gelmektedir.

Isı bir enerji türü ve enerji aktarım biçimi iken sıcaklık bir ölçümdür. Isı kalorimetre ile ölçülürken, sıcaklık termometre aracılığıyla tespit edilmektedir. Isının birimi kalori veya joule iken sıcaklığın birimi derecedir. Isı madde miktarı ile bağlı iken sıcaklık madde miktarından bağımsız bir biçimdedir. Sıcaklık, ısıdan farklı olarak genleşmeye bakılarak dolaylı bir biçimde de ölçülebilmektedir.

Ayrıca sıcaklık noktasal bir özellik olup, enerjinin mikroskobik düzeydeki statik halini belirtmektedir. Isı yukarıda da bahsedildiği üzere yalnızca joule ya da kalori ile ifade edilirken sıcaklığın birçok birimi bulunmaktadır. Bunlar; Celsius (°C), Fahrenheit (°F), Rømer (°Rø), Réaumur (°R), Newton (°N), Delisle (°De), Kelvin (°K) ve Planck (TP) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yapılmadı.
  • chat
    Yorum Ekle

    Ara