Maabir

HİDROELEKTRİK ÜRÜNLERİ

Hidroelektrik Ürünleri Hakkında

Hidroelektrik enerjisi, suyun kinetik gücünün kullanılarak bu güçle oluşturulan elektrik enerjisidir. Tarihin İlk hidroelektrik santrali Amerika’da 1882 yılında kurulmuştur. 2016 yılında ise Çin’de kurulmuş olan hidroelektrik santrali dünyanın en büyük çaplı hidroelektrik santralidir ve 22.400 MW üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilmektedir.

Hidroelektrik enerjisinin üretilmesi sonucunda bu enerji belli başlı sektörlerde kullanılmaktadır. Özellikle ülkede dışa bağımlı enerji arzına dair eksiklikleri tamamlayan hidroelektrik sektörü, küçük büyük birçok amaçla ve ölçütte kullanılmaktadır. Bu kullanım hem çevre dostu hem de yenilenebilir bir enerjiye dayandığı için her geçen gün daha da fazla tercih edilen bir kullanım şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hidroelektrik Enerjinin Avantajları Nelerdir?

Hidroelektrik enerjinin en büyük avantajlarından biri çevre dostu olmasıdır. Zira hidroelektrik enerji; benzin, mazot ve kömür gibi fosil yakıtların aksine yanıcılık özelliği neticesinde oluşmamakta, aksine kinetik enerjinin dönüşmesiyle oluşmaktadır.

Hidroelektrik enerjinin bir diğer avantajı, suyla üretilen bir enerji olması sebebiyle temiz, doğal ve yenilenebilen bir enerji türüdür. Bir yandan elektrik üretilirken diğer yandan tarım sulaması yapılması imkanı sağlayan hidroelektrik enerji, ozon tabakasının delinmesi ve küresel ısınma gibi sorunlara da yol açmamaktadır.

Bir diğer avantajı ise kurulum maliyetinin oldukça düşük olmasıdır. Zira bir termik santrale göre çok daha az maliyetli olan hidroelektrik santrallerinin bakımı da oldukça masrafsızdır.

Hidroelektrik Ürünler Nelerdir?

Hidroelektrik ürünleri için örnek verecek olursak hidroelektrik santralleri ya da HES’ler en bilinen örneklerden birisidir. Temelde su gücünün türbinlere aktarılarak elektrik enerjisi üretilmesi prensibiyle çalışan hidroelektrik santralleri birden fazla kullanım alanına sahiptir. Bunlardan en bilineni tabii ki elektrik üretimidir. Ancak bunun dışında endüstriyel ve tarımsal faaliyetler için de kullanıldığı bilinmektedir.

Son yıllarda küçük hidroelektrik santralleri de hizmet vermeye başlamıştır. Bunlar daha ufak çaplı, genellikle bir nehirden ya da akan bir sudan faydalanan enerji santralleridir. Bu küçük santraller atık suyu ve içme suyu sistemleri ile entegre bir biçimde çalışarak hem sudan enerji üretilmesini hem de üretilen bu enerji ile yine suyun temizlenmesi ve steril bir biçimde depolanmasını sağlamaktadır.

İhtiyaç duyduğunuz hidroelektrik enerjisi ürünleri için dünyanın ilk enerji ticaret platformu Maabir‘i inceleyebilirsiniz.