Maabir

HİDROELEKTRİK TALEPLERİ

Hidroelektrik Talepleri Hakkında

Hidroelektrik enerji; suyun potansiyel enerjisinin mekanik enerjiye, mekanik enerjinin de elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile elde edilir. HES’lerde (Hidroelektrik santrali) temel prensip, su kütlesinin düşey bir mesafeden düşürülmesi sonucu elde edilen enerji kazanımıdır.

HES’lerin, yani hidroelektrik santrallerinin ana bölümleri; baraj seti arkasındaki rezervuar suyu, su giriş kapıları, tüneller, cebri borular, hidrolik türbinler, jeneratörler, türbinden geçtikten sonra suyun dışarı aktığı kısımlar, transformatörler ve su akışını ve elektrik enerjisi dağıtımını denetleyen yardımcı donanımlardır.

HES’lerde giriş gücü, suyun potansiyel ve kinetik enerjisinden oluşmaktadır. Rezervuardan cebri boru içine akan su, sahip olduğu potansiyel enerji ve türbine kadar kazanmış olduğu kinetik enerji ile türbini çevirir ve çıkışta elektrik enerjisi elde edilmiş olur. Cebri borular, suyu türbinlere ileten büyük borular ya da tünellerdir. Türbinler, akan suyun hidrolik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürürler.

Transformatörler, jeneratörler ile üretilen alternatif gerilimi uzak mesafelere iletmek üzere, gerilimi yükseltmek için kullanılırlar.
Dünya üzerinde yenilenebilir enerji türlerinin en yaygını olan hidroelektrik enerji, Türkiye’nin de en önemli yenilenebilir enerji kaynağını oluşturmaktadır.

Ülkemizdeki mevcut yağış miktarı ve akarsularımızın durumu göz önüne alındığında bu enerji kaynağından güvenilir olarak tam kapasite ile yararlanma oranımız gelişen teknolojiyle birlikte ve artan hidroelektrik talebine karşılık sürekli artış göstermektedir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, artan enerji gereksinimlerini karşılamak için hidroelektrik taleplerinin yanında büyük hidroelektrik santrallere verilen önem kadar da küçük hidroelektrik santrallere önem vermektedir. Küçük hidroelektrik santrallerin kurulmalarındaki temel amaç, kırsal bölgelerin aydınlatılması, sosyal ve ekonomik yapılarının iyileştirilmesidir.

Enerjide dışa bağımlığını azaltmak ve enerji ihtiyacını güvenli bir şekilde karşılamak için Türkiye’nin birinci tercihi, talebi kendi öz kaynaklarımızdan karşılamaktır. Bunun için Türkiye hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu ve düşük potansiyel risk nedeniyle tercih edilmelidir.

Hidroelektrik santraller:

 • Çevreye uyumlu,
 • Temiz,
 • Yenilenebilir,
 • Yüksek verimli (%90 üzerinde),
 • Yakıt gideri olmayan,
 • Enerji fiyatlarında sigorta rolü üstlenen,
 • Uzun ömürlü (200 yıl),
 • Yatırımı geri ödeme süresi kısa (5-10 yıl),
 • İşletme gideri çok düşük,
 • Ani talep değişimlerine cevap verebildikleri için talep artışlarının en fazla olduğundan enerji ihtiyacını karşılamak için hemen devreye girebilen santraller olan,
 • Dışa bağımlığı olmayan yerli bir kaynaktır.

Hidroelektrik, avantajlarının yanında birçok hidroelektrik talebini de beraberinde getirmiştir. Türkiye 600’ün üzerinde HES işletmesine sahiptir. Hidroelektrik talebinde bulunan firmaların kaliteli hizmet alabilecekleri bir firmaya olan ihtiyaçları ortadadır. Aynı şekilde hidroelektrik firmaları da güven içerisinde çalışabilecekleri müşterilere ulaşma ve iletişim kurma konusunda sorunlar yaşayabilmektedirler.

Hidroelektrik Taleplerinizde Maabir Güvencesi

Hidroelektrik enerjisi sektöründe çalışan firmaların ihtiyaçlarına cevap vermek için uzun yıllar önce çalışmalarımıza başladık. Bu doğrultuda yeni firmaların eğitim ihtiyaçlarına alanında uzman kadromuzla destek vermekte, hidroelektrik firmalarının müşterilerine ulaşmasını daha pratik hale getirmekte ve hidroelektrik talepleri noktasındaki ihtiyaçların hızla giderilmesine önayak olmaktayız.

Siz de dünyanın ilk enerji ticaret platformu Maabir’e üye olabilir ve müşterilerinizle daha kolay bir şekilde buluşarak pazardaki payınızı artırabilirsiniz. Detaylı bilgi için telefon veya e-posta aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.