Maabir

Hidroelektrik Enerji Nedir?

Hidroelektrik enerjiyi anlamamız için üretilen enerjinin nereden ve nasıl üretildiğini anlamamız gerekir. Hidroelektrik enerjisi, hidroelektrik santrallerinden (HES) sağlanır. Rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Akan suyun gücünü elektriğe çevirirler. Hızla akan su içindeki enerji miktarını suyun akış ya da düşüş hızı belirler. Akarsu ya da nehirde akan su, büyük oranda enerjiyi de  beraberinde taşımaktadır. Öte yandan su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de aynı, hatta fazlası oranında enerji sağlanır. İki şekilde de kanal ya da borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürürülmesi ile enerji üretilmiş olur. İşte bu da hidroelektrik enerjisi nedir sorusunun özet bir yanıtı olarak değerlendirilebilir.

hidroelektrik enerji santrali

Hidroelektrik enerjinin üretildiği hidroelektrik santralleri (HES) kendi aralarında sınıflandırılır. Bu sınıflandırma;

 • Depolama yapılarına,
 • Düşülere,
 • Kurulu güçlerine,
 • Ulusal elektrik sisteminin yükünü karşılama durumlarına,
 • Baraj gövdesinin tipolojisine ve santral binasının konumuna göre sınıflara ayrılır.

Hidroelektrik Santral Çeşitleri Nelerdir?

 Su Tutma Tesisleri: Barajlar kurularak büyük çaplı bir su rezervuarı elde edilir. Hidroelektrik santralden en yaygın yararlanma biçimi baraj kurulumu şeklinde yapılır. Barajdaki türbinlerden geçen su sayesinde elektrik enerjisi üretilir.

 Pompalama Tesisleri: Kurulan barajların alt kısmında ikinci bir su rezervuarı olarak pompalama tesisleri kurulur. Pompalama tesisleri su tutma tesisleri ile büyük benzerlikler gösterir. İleriki zamanlarda kullanılmak üzere depolanan su gerek duyulduğunda üst rezervuara pompalanabilir.

 Akarsu Tesisleri: Doğal su debisinden elde edilen elektrik enerjisidir. Akarsuyunun bir kısmı türbinlerden geçer. Baraj kurulumu söz konusu değildir.

Hidroelektrik Enerjisi Kullanım Alanları Nelerdir?

Hidroelektrik enerjisi nedir, artık daha iyi biliyorsunuz. Buna göre hidroelektrik enerjinin aslında az bir kullanım alanı var gibi gözükse de kullanıldığı alanlar geniş sektörleri etkileyen alanlar olduğu için hidroelektrik enerji hayatımızda önemli bir yer edinmiştir.

Elektrik Üretimi: Hidroelektrik enerjisinin esas kullanım amacı elektrik enerjisi üretimidir. Diğer kaynaklara göre daha düşük maliyetli ve çevreye daha az zarar vermesi nedeniyle hidroelektrik santralleri tercih edilir. Fosil yakıtlar ve nükleer enerji santrallerinin kurulumundaki gibi doğa ile insan yaşamı için ciddi boyutlarda tehditler içermemesi sebebiyle hidroelektrik santral kurulumu artış göstermektedir.

Tarım: Hidroelektrik enerji sayesinde geniş tarım alanları sulanabilir. Suyun gücüyle kurulan değirmenler ile tahıl öğütülerek un üretilebilir. Tarihte tarımsal sulama faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hidroelektrik santral kurulumu yapan ilk medeniyet Mısır uygarlığıdır

 Endüstriyel Kullanım: Körüklerin eski uygarlık çağlarında hidroelektrik tesislerinin kurulmasıyla yönlendirildiği bilinmektedir.

 Enerji Açığının Kapatılması İçin Kullanımı: Benzin, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların tükenmeye yüz tutması ile beraber enerji ihtiyacının karşılanması için diğer doğal kaynaklara yönelim artmıştır. Bu kapsamda güneş ve rüzgâr enerjisine ek olarak suyun gücünden de yararlanılmaktadır. Hidroelektrik santrallerden elde edilen elektrik Türkiye’de büyük bir yer tutmaktadır.

Hidroelektrik Enerjinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Benzin, mazot veya kömür gibi fosil yakıtlara olan ihtiyaç ortadan kalkar. Bu sayede hava ve çevre kirliliği azaltılır,
 • Hidroelektrik enerjisi temiz bir enerji türüdür. Kaynak tükenmesine neden olmaz,
 • Su; temiz, doğal ve yenilenen bir kaynaktır. Enerji üretimi için değerlendirilirken tarım alanlarının sulanması, tahıl öğütülmesi gibi çeşitli amaçlara da hizmet eder,
 • Ozon tabakasının delinmesi, sera gazı oluşumu ve küresel ısınma gibi sorunlara yol açmaz,
 • İlk kurulum maliyetlerinden sonra işletme bakım giderleri düşüktür.

Yenilenebilir ve çevreci bir enerji üretimi olan hidroelektrik enerji, hem dünyamız hem de çevremiz için çok önemli bir role sahiptir. Hidroelektrik enerji satnralleri ve diğer yenilenebilir enerjiler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için dünyanın ilk ve tek Enerji ticaret platformu Maabir'e üye olabilirsiniz.

Yorumlar

mood_bad
 • Henüz yorum yapılmadı.
 • chat
  Yorum Ekle

  Ara