Maabir

Enerji Sektöründe EPC Uygulamaları

EPC Nedir?

EPC, İngilizce kökenli bir kelimedir. Açılımı ise ‘Engineering Procurement and Construction’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçeye ‘Mühendislik, Tedarik ve Kurulum’ olarak çevrilen EPC, temelde Güneş Enerjisi Santrallerinin tedariği ve kurulumu konusunda şirketlere ve şahıslara sunulan hizmete verilen isimdir.

EPC firmaları hem GES’ler için gerekli tüm mühendislik, üretim, montaj ve teslim işlemlerini yapmakta iken, aynı zamanda kurulum sonrası teknik destek ve bakım hizmetleri de sunan firmalardır. Bu hizmet sayesinde, GES yatırımları daha güvenilir ve işini iyi bilen ellerde şekillenmekte ve hayat bulmaktadır. EPC hizmeti; GES yatırımlarındaki risk oranlarını azaltmakta ve hem hizmet veren, hem de hizmet alan şirketi daha verimli bir hale getirmektedir.

Ülkemizde, GES’e dair yasal düzenlemeler son 10 yıl içerisinde kesinleşmiş ve detaylandırılarak birçok kişinin kullanımına uygun hale getirilmiştir. Bunun sonucunda, bu süreçleri iyi bilen ve operasyon yönetiminde başarılı EPC firmaları EPC hizmetini daha da geniş kitlelere vermeye başlamıştır. Bu nedenle, bir mesleki ve teknik danışmanlık ve müteahhitlik hizmeti olan EPC hizmeti, artık özellikle GES yatırımı yapacak her yatırımcının başvurması gereken bir hizmettir. Yani EPC şirketleri, aslında bir yatırımın gerçekleşmesini sağlayan şirketlerdir diyebiliriz. Yatırımı a’dan z’ye takip eden ve yönlendiren bu şirketler sayesinde sağlıklı ve verimli yatırımlar yapılabilmektedir.

EPC Uygulaması Nedir?

EPC, aslında birçok hizmetin bir arada ve silsile olarak sunulduğu bir uygulamadır. Bir EPC firması, yatırımcı ile belli aşamalardan geçerek hizmetini sunmaktadır. Bunun için öncelikli adım EPC hizmeti sağlayıcısının yatırımcı ile tanışmasıdır. Tanışmanın ardından ise; bir değerlendirme süreci gelmektedir. Değerlendirme sürecinde, mutabık kalınması durumunda ortaya koyulan yatırım anlaşması imzalanmakta ve projenin tasarımına başlanmaktadır. Proje tasarımı anlaşma uyarınca belirlenen sürelerde ve belirlenen hususlarda gerçekleşmektedir.

Belirlenen zamanda tamamlanan proje tasarımının onaylanmasının ardından proje başlangıcı yapılmaktadır. Bu aşamada artık tesisler kurulmaya başlanmakta, üretim materyallerini yerine yerleştirilmektedir. Proje başlangıcından kurulumların tamamlanmasına kadar yine belirlenen süreler gözetilmekte ve anlaşma uyarınca belirlenen yapı-tesisler hayat bulmaktadır.

Artık tüm kurulumları ve üretimleri tamamlanan tesislerde test ve doğrulama aşamaları başlamakta ve yapılan tesisin amacına uygun bir faaliyet gösterip gösteremediği tespit edilmektedir. Bu aşamanın da başarılı bir biçimde sonlandırılması ile birlikte artık bitiş aşamasına gelinmektedir. Bitiş aşamasında EPC firması, tüm projeyi ve tesisleri çalışmaya hazır bir biçimde yatırımcıya teslim etmektedir. Gerekli sözleşme kontrolleri sonucunda bir sorun bulunmaması ile birlikte süreç tamamlanmış olmaktadır.

Bununla birlikte EPC firmasının faaliyetleri sona ermemektedir. Zira EPC firması yalnızca proje yapımında değil, teslim sonrasında teknik destek konusunda da taahhütte bulunmaktadır. Bu nedenle, proje teslimi ile birlikte artık EPC firması tarafından rutin kontroller ve bakımlar üstlenilmektedir. Bu sayede yatırımcı da yatırımının işler halde kalmasını sağlayabilmektedir.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yapılmadı.
  • chat
    Yorum Ekle

    Ara