Maabir

Enerji Yöneticisi Nedir? Enerji Yöneticisi Sertifikası Nasıl Alınır?

Enerji Yöneticisi Nedir?

Türkiye’de şu anda kullanılan enerjinin yaklaşık olarak %85’lik kısmı ithal edilmektedir. Bu ithalatın büyük bir kısmını ise fosil yakıtlardan üretilen enerji kaynakları oluşturmaktadır. Türkiye’nin petrol tüketimi ise %90 oranında dışa bağımlı olarak gerçekleşmektedir. Tüm bu nedenlerle kendi kaynaklarımızda bulunmayan enerjinin tüketiminde daha verimli ve tasarruflu olunması oldukça önemlidir.

Hem ülke genelindeki enerji ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak hem de tesislerde oluşan enerji tüketimi nedeniyle ortaya çıkan maddi yükü hafifletmek amacıyla günümüzde birçok çalışma yapılmaktadır. “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” da işte bu yönde atılan adımlardan birisidir. Bu kanun uyarınca ortaya çıkan enerji yöneticisi kavramı, günümüzde sıklıkla gündeme gelen konular arasında yer almaktadır.

Enerji yöneticisi, endüstri-sanayi işletmelerinde ve kamu binalarında enerji yönetimi alanında her türlü faaliyeti yürütmekten sorumlu olan ve bu alanla ilgili olarak enerji yöneticisi sertifikası olan kişilere verilen isimdir. Enerji yöneticileri özellikle enerji harcanan sistemlerin yönetimi, planlanması ve organize edilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Bu sayede eldeki enerjinin en verimli şekilde kullanılması garanti altına alınmaktadır. Ayrıca az enerjiyle yüksek performans elde edilmesi de yine enerji yöneticisinin ilgili konulardaki faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bir avantajdır.

Enerji yöneticileri hizmet verdikleri şirketlerde genellikle düşük enerji ile çalışan A sınıfı cihazların edinilmesine, enerjinin işe dönüştürülmesine ve atık enerjinin geri kazanılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında ısıtma ve soğutma sistemlerinde yüksek verim sağlanması, yakma sistemlerinde ve ısı transferlerinde maksimum performansın alınması, sıcak ve soğuk alanlarda standarta uygun bir biçimde ısı yalıtımı yapılması ve elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi gibi birçok görevi de enerji yöneticisi üstlenmektedir. Bu sayede enerji yöneticileri verimli, tasarruflu ve hızlı bir enerji sarfiyatı sağlamaktadır.

enerji yöneticisi

Enerji Yöneticisi Sertifikası Nasıl Alınır?

Enerji yöneticisi eğitimi alabilmenin ön koşulu mühendislik fakülteleri veya teknik eğitim fakültelerinin makine, enerji sistemleri, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde lisans ve üzeri düzeyde eğitim seviyesi olmasıdır. Bu eğitim seviyesine sahip olan enerji yöneticisi adayları Enerji Bakanlığı bünyesinde bulunan ilgili müdürlük kapsamında birçok eğitime katılmakta ve bu eğitim programını tamamlamaktadır.

Bu program; Alternatif Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği Mevzuatı, Enerji Verimliliği ve Çevre, Enerji Tasarrufunun ve Verimliliğin Önemi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Tasarruf Potansiyeli, Enerji Yoğunluğu ve Özgül Enerji Tüketimi gibi birçok farklı eğitimi kapsayan oldukça geniş bir programdır. Genel olarak ise bu eğitimde Elektrik, Isı-Mekanik, Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği başlıklarından bahsedilmektedir.

Eğitimleri tamamlanan enerji yöneticisi adayları, ilgili müdürlük tarafından hazırlanan enerji yöneticiliği sınavına girmektedir.  Sınava giren ve başarılı olan adaylar ise enerji yöneticisi olmaktadır. Enerji yöneticisi olan adaylara genel müdürlük tarafından ‘’Enerji Yöneticisi Sertifikası’’ verilmektedir. Bu sayede enerji yöneticileri çeşitli şirket ve firmalara hizmet sunabilmektedir.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yapılmadı.
  • chat
    Yorum Ekle