Maabir

“Enerji Performans Sözleşmeleri”(EPC), Enerji verimliliği iyileştirmelerini finanse etmek için bir 'yaratıcı finansman' şeklidir. Uzun vadeli enerji tüketimini düşürmeyi amaçlar.Enerji Performans Sözleşmeleri;endüstriyel ve ticari inşaat sektörleri ile “Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri” çoğunlukla;Üniversiteler, Hastaneler, Yüzme ve Eğlence Tesisleri, Kamu Binaları için yapılır.

Enerji Tasarruf Performans Sözleşmesi Türleri:

Global anlamda, 3 ana Enerji Performans Sözleşmesi türü vardır:

Paylaşımlı Tasarruf: Paylaşılan bir tasarruf sözleşmesi kapsamında, yatırım finansmanı, enerji tüketiminin yönetimi ve kontrolü dâhil olmak üzere yatırım tamamen Enerji Verimliliği Hizmet Sektörü firması tarafından üstlenilir.Genel olarak büyük veya orta ölçekli müşteriler tercih edilir.

Garantili Tasarruf: Garantili bir tasarruf sözleşmesi kapsamında, müşteri gerekli tüm yatırımı üstlenir.Bu tür bir sözleşme yalnızca yeterli finansmana sahip müşteriler, genellikle büyük veya orta ölçekli şirketler için uygundur.

Karışık Tasarruf: Bu tür bir sözleşme, önceki iki modelin üst düzey bir birleşimidir. Enerji Hizmet Şirketi, tasarrufları garanti eder ve kararlaştırılanların ötesindeki herhangi bir ek tasarruf, Enerji Hizmet Şirketi ile müşteri arasında paylaşılır. Böylece Enerji Hizmet Şirketi, yapılacak işler için gerekli sermayeyi sağlar. Yeni ekipman, sözleşme süresince Enerji Hizmet Şirketine aittir. Ekipmanın mülkiyeti, sözleşmenin sonunda müşteriye devredilir.

Kabul edilen sözleşme, uygulanan projenin türüne ve her iki tarafın risk iştahına bağlı olacaktır. Her iki durumda da, bir Enerji Performans Sözleşmesi, Enerji Hizmeti Şirketinin bazı unsurlarının, hedeflenen enerji tasarrufuna ulaşmasına dayanır.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri:

Kamuda enerji verimliliğinin artırılması ve tasarruf amacıyla 21.03.2018 tarih ve 7103 ile 5627 sayılı Kanunlarla Enerji Verimliliğinde düzenlemeler yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketim ve giderlerini düşürmek amaçlı enerji performans sözleşmeleri yapabilmelerine imkân tanınmış ve bu Kanunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

2850 sayılı Kararda Enerji performans sözleşmesi akdi yapacak idarelerin izlemesi gerektiği yol ise şöyle ortaya konulmuştur.

 1. Etüt raporlarının hazırlanması ve enerji verimliliği tedbirlerinin belirlenmesi:

Hesaplanan enerji tasarruf potansiyelleri hakkında nihai etüt raporu sunulur.

 1. İhale dosyasının tamamlanması ve ilanı:

Toplam enerji tüketiminde minimum %10- %20 arasında tasarruf garantisi verilir.

 1. İsteklilerin tekliflerinin sunumu:

İhale komisyonu tarafından en az iki teklifin alınması gereklidir. Aksi halde ihale iptal edilir.

 1. Sunulan tekliflerin İhale teklif değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi:

Projenin ekonomik ömrü süresince idareye sağlanacak en yüksek Net Bugünkü Değer’e sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilecektir.

 1. Uygun bulunan teklif sahibi ile sözleşme imzalanması:

Teklife ait yatırım maliyetinin %4’ünün altında olmamak kaydıyla idare tarafından belirlenen kesin teminatı yatırması gerekmektedir.

 1. Uygulama ve izleme döneminde yapılacak işlemler:

Yüklenici her 1 yıllık dönemin sonunda “tasarruf doğrulama raporu” hazırlamalıdır. Rapora göre, hiç tasarruf sağlanamaması halinde, sözleşme feshedilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

 1. Şartların oluşması durumunda yükleniciye ödemenin yapılması:

Yıllık tasarruf miktarından fazla olmamak şartıyla, doğrulanan yıllık tasarruf miktarı üzerinden, sözleşmede belirlenen oranda yükleniciye ödeme yapılacaktır.

Yorumlar

mood_bad
 • Henüz yorum yapılmadı.
 • chat
  Yorum Ekle