Maabir

Enerji birimleri nelerdir sorusunu açıklamadan önce enerji nedir ve türleri nelerdir sorularına bir ufak değinmekte fayda var. Enerji ve enerji ile ilgili birçok konu hakkında bilgi almak için Türkiye’nin ilk ve tek Enerji E-Ticaret Platformu olan maabir.com’u ziyaret edebilirsiniz.

 Enerji; maddelerin iş yapabilme yeteneğine verilen isimdir. Maddeler mevcut fiziksel durumlarını ancak enerji kullanarak değiştirebilirler. Gözlemlenebilir hareketsel enerjiye kinetik enerji denir. Bir de hareketsiz olduğu halde sistemde depolanmış ve kullanılmaya hazır olan enerjiye ise potansiyel enerji denir.

Enerji = Güç x Zaman formülü ile de ifade edilir.

Örneğin; 200 Watt etiket değeri olan bir buzdolabı saniyede 200 Jul enerji tüketir. Buzdolabının 3 saat çalışması için, 200x3x3600=2,160,000 Jul veya 2,16 MJ enerji vermeliyiz.

Enerji Türleri Nelerdir?

Günümüzde en yaygın olarak tanımlanmış enerji türleri şunlardır:

Mekanik enerji: Hem potansiyel hem de kinetik enerjileri bir arada barındırabilen mekanik sistemlerin toplam enerjisine verilen addır. Mekanik enerji cismin konumu ve hareketi ile doğrudan ilişkilidir. İdeal bir ortamda cisim yerçekimi gibi etkiyen bir kuvvete maruz kalırsa, enerjinin korunumu yasasına göre bu mekanik enerji sıfırdır. Bu cisme etkiyen kuvvet ters yönde ise potansiyel enerji artacak ve eğer süratine de etki edildiyse kinetik enerjisi de değişecektir.

Elektrik enerjisi: Metallerde bulunan serbest elektronların, elektriksel potansiyel fark altındaki hareketi sayesinde oluşan bir enerji türüdür. Elektrik enerjisi pek çok farklı enerji türünde olduğu gibi genellikle başka bir tür enerjinin üretilmesinde kullanılır.

Nükleer enerji: Kendisinden daha ünlü E=mc² formülü ile tanımlanan nükleer enerji, atom çekirdeklerinin tepkimesinde ortaya çıkan kütle farkından elde edilen enerji türüdür. Kaybedilen kütle tamamen enerjiye dönüşür. Nükleer enerji atomları parçalayarak elde edilebileceği gibi birleştirerek de elde edilebilir ve buna göre fisyon (parçalanma) ve füzyon (birleşme) enerjisi olarak ikiye ayrılır. Ağır radyoaktif maddelerin, nötronlarla bombardımanı sonucunda küçük atomlara ayrılmasına fisyon, hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomların oluşmasına ise füzyon adı verilir. Fisyon tepkimelerinden füzyon tepkimelerine göre daha az enerji elde edilir ve bu enerji nükleer santrallerde kullanılan enerji türüdür. Füzyon tepkimesine ise güneşte meydana gelen patlamalar örnek olarak gösterilebilir.

Kimyasal enerji: Farklı maddelerin kimyasal tepkimeyle ortaya çıkardıkları enerjiye kimyasal enerji denir. Kimyasal bağ kurma ya da koparma sonucunda enerji açığa çıkar ve bu açığa çıkan enerji sistem tarafından emilir ya da atılır.

Manyetik enerji: Elektronların hareketi sayesinde açığa çıkan manyetik kuvvetin neden olduğu enerji türüdür.

Isı enerjisi: Bir maddenin ısısını artırmak için aktarılan enerjiye verilen isimdir. Sıcaklığın daha yüksek olduğu bir maddeden, sıcaklığın daha düşük olduğu maddeye doğru yapılan ısı transferi ile gerçekleşir. Çeşitli yakıtların yakılması ile elde edilebilir.

Işık enerjisi: Diğer enerji türlerinde olduğu gibi bir enerji türünün ışığa dönüşmesi ile ortaya çıkan ve ışığa duyarlı kaynaklar (insan gözü gibi) tarafından algılanabilen enerjidir.

Ses enerjisi: Maddesel ortamda titreşim ile aktarılan ses de bir enerjidir ve doğru şekilde kullanıldığında çeşitli işlere dönüştürülebilir. Örneğin tıpta kullanılan ultrasonografi cihazları yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir.

Enerji Birimleri Nelerdir?

Newton metre: İsmini ünlü bilim adamı Isaac Newton’dan alan newton, kütlesi 1 kg olan cismin saniyedeki hızını her saniye bir metre daha artırmak için uygulanması gereken kuvvet miktarını ölçmek için kullanılır. Bu kuvvet aracılığıyla cisme aktarılan enerjinin ölçü birimi ise newton metre’dir. Bir Newton metre, bir jule eşittir.

 Jul: En temel tanımıyla bir cisme 1 metre boyunca 1 newton kuvvet ile aktarılan enerijyi tarif etmek için kullanılır. Pek çok farklı enerji birimi jule dönüştürülerek hesaplama yapılabilir.

 Kalori: Isı enerjisini ölçmek için kullanılan kalori 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken enerji miktarını temsil eder.

 Watt saat: Buhar makinesi mucidi James Watt’tan ismini alan watt, enerji dönüşüm oranını ölçen bir güç birimidir. Güç birim zamanda harcanan enerji miktarıdır ve jul bölü saniye olarak tanımlanır. Elektrik enerjisi tüketiminde sıklıkla kullanılan kilowatt saat ise, 1.000 watt gücündeki bir cihazın 1 saatte harcadığı enerjiyi tarif eder.

 Elektronvolt: Ağırlıklı olarak parçacık fiziğinde kullanılan, bir elektronun bir voltluk elektrostatik potansiyel gerilim farkında yol alarak kazandığı kinetik enerji miktarıdır.

 Erg: 1 gramlık bir kütlenin hızını bir saniyede bir santimetre artırmaya yarayan enerji miktarını ölçmek için kullanılan enerji birimdir.

enerji birimleri

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yapılmadı.
  • chat
    Yorum Ekle

    Ara