Maabir

Doğru Akım Nedir? Doğru Akım Enerji Kaynakları Nelerdir?

Elektrik akımı doğru akım ve alternatif akım olarak ikiye ayrılır. Bunlardan temel olarak, devreden geçen akımın, yönünün değişmemesi ve sürekli iletkenin bir ucundan diğer ucuna doğru akması, doğru akım olarak tarif edilir. Doğru akım, düzgün doğru akım ve değişken doğru akım olarak iki farklı biçimde olabilir. Doğru akımın asıl özelliği, akımın yönünde değişikliğin meydana gelmemesidir. Elektronların bir iletken içindeki yönlü ve vurgulu hareketi, elektrik akımını meydana getirir. Akımın yönü daima üretecin bir kutbundan (+ kutbundan), diğer kutbuna (- kutba) doğrudur.  Kimyasal yolla elektrik enerjisi üreten pil ve akümülatörler, ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren termokupllar, ışık enerjisini elektrik enerjisine çeviren fotoseller doğru akım kaynaklarıdır. Diğer taraftan mekanik etkiyle manyetik yoldan elektrik enerjisi üreten dinamolar da doğru akım kaynağı olarak sayılabilir.

Kısaca özetlemek gerekirse doğru akım;

1-Hep aynı yönde hareket eder.
2-Harcanacak güç değişmedikçe değeri sabit kalır.
3-Akımın anlık değeri güce bağlı olarak değişebilir.

Doğru Akım Eldesi

Piller: Piller, elektrik enerjisini kimyasal bağ olarak saklayabilen ve gerekli durumda tekrar bu enerjiyi elektrik olarak kullanmamıza olanak veren bir aygıttır. Yani piller depo ettiği elektrik enerjisini anında kullanıma sunan bir aygıttır.

Akümülatörler: Piller gibi elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo edebilen ve istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren aygıttır. Akümülatörler genellikle araçlarda bulunan güç kaynağı olarak adlandırılır.

Elektrolit: Derişimi (yoğunluğu) % 10 olan sülfürik asit çözeltisidir. Genelde bu derişim bome derecesi ile ölçülür. Kurşunlu akümülatörlerde bome derecesi 25, yoğunluğu ise 1,21 g/cm3 civarındadır.

Elektrotlar: Kurşun plakalardan yapılmıştır. Plakalar üzerine kafes şeklinde delikler açılmıştır. Pozitif plakanın bu deliklerine kurşun dioksit (PbO2) sıvanarak preslenmiştir. Negatif plakalara da aynı şekilde saf kurşun plakalar preslenmiştir.

Dinamolar: Dinamo ve jeneratörler mekanik etki, yani döndürme hareketiyle manyetik yoldan elektrik enerjisi üreten makinelerdir. Doğru gerilim veren jeneratörlere dinamo, alternatif akım veren jeneratörlere alternatör denir.

Doğru Akım Nerelerde Kullanılır?

Doğru akım;

 • Telekomünikasyonda,
 • Televizyon, radyo, bilgisayar gibi elektronik cihazlarda,
 • Redresörlü kaynak makinelerinde,
 • Elektro-mıknatıslarda,
 • Tren, tramvay ve metro gibi elektrikli taşıtlarda,
 • DC elektrik motorlarında,
 • Maden arıtma (elektroliz) ve maden kaplamacılığında (galvoteknik) kullanılır.

Doğru Akım Alternatif Akıma Nasıl Çevrilir?

İki tür elektrik akımı vardır. Bu akımlar doğru akım ve alternatif akım olarak bilinir. Kullanılan aygıtlara göre akım belirlemek gerekir. Çünkü her aygıt farklı akım ile çalışmaktadır. Örneğin; kullandığımız prizlerde alternatif akım kullanılır. Ancak bilgisayarlar, telefonlar, tv, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi birçok aygıt doğru akımla çalışmaktadır. Bu yüzden alternatif akımın doğru akıma çevrilmesi gerekmektedir. Elektronik devre ile doğru akım alternatif akıma çevirilir. Alternatif akımı doğru akıma veya doğru akımı alternatif akıma çeviren dönüştürücüler sayesinde her iki akım türü birbirine dönüştürülebilir.

Elektronik devreler de doğru akımın alternatif akıma veya alternatif akımın doğru akıma çevrilmesinde kullanılır. Plaket üzerine kurulan sistemlerdir. Bakır yolu ile elektronik parçalar birbirine bağlanır. Bu parçalar direnç, bobin, kondansatör, led, op amp, potansiyometre, işlemciler gibi malzemelerdir. Bunların gerekli şekilde dizilimi devre oluşumu sağlar devrelerde ihtiyaca göre dönüştürücü olarak ya da tüm sistemin çalışmasını sağlayan genel işlemleri halleder.

Yorumlar

mood_bad
 • Henüz yorum yapılmadı.
 • chat
  Yorum Ekle

  Ara