Maabir

BİYOKÜTLE ÜRÜNLERİ

Biyokütle Ürünleri Hakkında

Biyokütle enerjisi doğadaki organizma kütlesi ile elde edilen enerjidir. Biyokütleyi oluşturan materyaller çeşitli endüstriyel işlemlerin sonucunda katı, sıvı ve gaz yakıtları elde etmemizi sağlarlar. 

Doğalgaz, petrol ve kömür benzeri enerji kaynaklarının tükenecek olması ve bu enerji kaynaklarının çevreyi kirletmesi neticesinde biyokütle enerjisinin önemi ortaya çıkmıştır. 

Günlük hayatta her yerde görebileceğimiz tohum bitkileri, organik atıklar, gübre atıkları gibi maddeler biyokütle enerjisini oluşturan kaynaklardan bazılarıdır. 

Biyokütle ürünleri, geleneksel ve modern biyokütle ürünleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hayvansal atıklardan üretilen, ısıtma ve aydınlatmada kullanılan ürünler, geleneksel biyokütle ürünleri arasında yer almaktadır. Modern biyokütle ürünleri ise ulaşımda kullandığımız sıvı yakıtlar olmakla beraber, organik atıkların endüstriyel yöntemler uygulanarak oksijenle yakılması sonucu elde edilirler. 

Biyokütle ürünleri diyebileceğimiz biyoyakıtlara göz atalım: Biyoyakıtlar katı, sıvı ve gaz olmak üzere üçe ayrılırlar. Peletler katı biyoyakıtlardır. Biyodizel ve biyoethanol ise sıvı biyoyakıtlardır. Biyogaz, biyosentez ve biyohidrojen ise gaz biyoyakıtlardır. 

Biyokütle enerjisi kullanım alanları elektrik, ısı ve ulaşım olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kullanım alanı oldukça geniş olan bu ürünlere büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. 

Enerji alanında çalışmalar yapan firmalara hizmet sunan, dünyanın ilk uluslararası enerji ticareti platformu Maabir de bu alanda çalışmalar yapan firmalara yatırımcı bulmaları noktasında hizmet sunmaktadır. 

Maabir, biyokütle ürünlerine ihtiyaç duyan kişilerin, bu alanda çalışan biyokütle firmalarına kolaylıkla ulaşmalarını sağlamaktadır. Yani Maabir, yatırımcı ve firmayı güvenli bir platformda sizler için bir araya getirmiş bulunmakta. 

Yapmış olduğumuz hizmetin öneminin farkındayız ve 18 yıllık tecrübemiz ile enerji alanında çalışan firmalara ihtiyaçları olduğu takdirde eğitimler vermekteyiz. Biyokütle ürünleri alanında çalışan firmalara ikili görüşmeler sağlamaktayız. Global düzeyde enerji fuar ve kongreleri düzenlemekteyiz.

Biyokütle ürünleri üreten, enerji sektöründe çalışan firmanız için alacağınız en doğru kararlardan biri Maabir ailesinin bir parçası olmaktır. Karşılıklı güven atmosferi içerisinde yapacağınız iş görüşmelerinden alacağınız sonuçlar, firmanızın yaptığı işlere olumlu olarak yansıyacaktır. 

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için telefon veya e-posta yoluyla bize ulaşabilirsiniz.ürünler